คำชี้แจงในการ ถาม-ตอบ

คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของโรงเรียนนาน้อย เป็นช่องทางที่มีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งผู้สอบถามสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางนี้ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. การสร้างคำถาม ให้คลิกที่ปุ่ม Ask question (สีเขียว)
2. ในกรณีที่ต้องการอ่านคำถาม-คำตอบ ให้คลิกเลือกที่หัวข้อนั้น ๆ
3. เมื่อโรงเรียนนาน้อยได้รับคำถามจะตอบท่านภายใน 24 ชั่วโมง