คำชี้แจงในการ ถาม-ตอบ

คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของโรงเรียนนาน้อย เป็นช่องทางที่มีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งผู้สอบถามสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางนี้ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
2. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
3. ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการสอบถาม เสร็จแล้วให้คลิกบันทึก (Submit)
4. เมื่อโรงเรียนได้รับคำถามจะตอบท่านภายใน 24 ชั่วโมง

Question in one sentence
An account for you will be created and a confirmation link will be sent to you with the password.