0

สวัสดีค่ะ จะ,kสมัครเรียนเทอม 2 ย้ายระหว่างภาคเรียนได้ไหมคะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

admin Posted new comment 15 สิงหาคม 2023

สวัสดีค่ะ คุณ Nattaporn

ติดต่อสมัครได้ที่ห้องทะเบียน อาคาร 2 โรงเรียนนาน้อย ในเวลาทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

สำเนาใบสำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา/ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 2 ใบ
ใบรับรอง/ใบส่งตัวและสมุดพกจากสถานศึกษาเดิม
ปพ.1/ปพ.7
ขอบคุณค่ะ