ติดต่อเรา
🏫 โรงเรียนนาน้อย เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
📧 nanoischool@gmail.com
🌏 https://www.nanoi.ac.th
☎️ โทรศัพท์ : 054-789093
📠 โทรสาร : 054-789094
Facebook : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน (คลิก)
Line Open Chat : โรงเรียนนาน้อย (คลิก)